Call for Price

Nguyên liệu pha chế trà trái cây (combo 1) – bao gồm trà pha chế, topping, nguyên liệu chính khác. Với combo 1 nguyên liệu pha chế trà trái cây Anh/Chị sẽ được tư vấn thêm nhiều công thức để tận dụng hết nguyên liệu. Coffee House chỉ nhận đơn hàng đặt trước.