Trân Châu wonderful

Trân Châu Wonderful 01kg Không Cứng Khi Gặp Đá Lạnh

Trân Châu là nguyên liệu quan trọng góp phần tạo nên 01 ly trà sữa ngon, Trân Châu Wonderful cỡ size 2,3 không cứng khi gặp đá lạnh. Nguyên Liệu Trà Sữa Wonderful cung cấp nguyên liệu Trà Sữa tiêu chuẩn chất lượng cao : Trân Châu Đen 1kg, Trân Châu Hoàng Kim 1kg và Trân Châu Tuyết 1kg.